zondag 26 april 2015

Heraut

Uit de duisternis – naar het licht

De Christian Science Heraut - 26 maart 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2014 editie van The Christian Science Journal.
Verblijf jij vaak met jouw gedachten in grafspelonken? Ik deed dat wel. Mijn gedachte was armoedig geworden en ik had een somber beeld over het leven. Ik werd van de ene uitdaging naar de andere uitdaging geleefd – en verwachtte niet anders. Ofschoon ik een student in Christian Science was en vele genezingen van fysieke kwalen had ervaren, waren mijn verwachtingen ten aanzien van het goede zo goed als niet aanwezig.
Op een dag las ik het verhaal van de Gadarenen (HSV Markus 5:1-19) in de Christian Science bijbelles en het kwam bij mij op, dat ik veel gemeen had met de bijbelse figuur in dit verhaal. Ik begon eraan te werken dit verhaal te begrijpen om zo mijn weg te vinden uit de grafmentaliteit.

Geen opmerkingen: