vrijdag 13 maart 2015

Ruimere opvattingen

We moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen. “Tot ruimere opvattingen” komen is zoiets als uit de duisternis in het licht komen, uitleggen wat niet begrepen wordt, of niet voor de hand ligt. Wij horen wel eens van mensen die zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar ook het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Dit laatste is veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid. Denken we dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de boom des levens met zijn pracht en bloei er altijd is en dat de stoffelijke zintuigen ons niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat die verdwenen is. Onze ingeboren geestelijke zin stelt ons in staat gevrijwaard te blijven voor de hypnose van gebrek en niet-zijn. Nu is het een moment om bewust te zijn van de alles-omvattende aanwezigheid van Liefde, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods liefde te voelen precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw of broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief. “Behoed en bemind en gezegend” zoals Gezang 278 uit de Hymnal van Christian Science zegt.

Geen opmerkingen: