maandag 9 maart 2015

Eer de wereld was

Hoewel Jezus alle ziekte en alle kwaal genas, was hij zich voortdurend bewust van de aard van zijn verlossende zending. Hij maakte duidelijk dat hij de Bijbelse profetie moest vervullen door zijn tegenstanders te veroorloven om te proberen hem ter dood te brengen, zodat hij als overwinnaar zou kunnen herrijzen om “in zijn heerlijkheid in te gaan” (Luk 24:26). “Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zet voor zijn vrienden” (Joh. 15:13). In een discussie over Christian Science met een aantal zieleherders van andere Christelijke kerken vroeg een van hen: “Als u gelooft dat men de werkelijkheid van het kwaad en lijden moet ontkennen om de zieken te genezen, gelooft u dan dat Jezus heeft geleden aan het kruis?” Ik had vele aanhalingen kunnen voorleggen waarin Mrs. Eddy in haar geschriften spreekt over het lijden van Jezus aan het kruis. In een daarvan vraagt zij: “Was het rechtvaardig, dat Jezus leed?” Haar antwoord is: “Neen, maar het was onvermijdelijk, want op geen andere manier had hij ons de weg en de macht van Waarheid kunnen aantonen” (Wetenschap en Gezondheid pag. 40). Jezus had de mensen al verteld dat hij als de Messias of de Christus geheel één was met zijn hemelse Vader. Zelfs al zouden zij zijn menselijk lichaam vernietigen, dan zouden zij toch zijn geestelijke zelfheid niet kunnen raken, die al bestond vóór Abraham en eeuwig was voorbestemd om verheerlijkt te worden met de heerlijkheid die hij had “eer de wereld was” (Joh. 17:5).

Geen opmerkingen: