zondag 1 februari 2015

Ware zelfheid

In Miscellany blz. 248 schrijft Mrs. Eddy: “Gij stijgt slechts, naarmate gij opgeheven wordt door de macht van God, of gij valt door het ontbreken van de goddelijke stuwkracht.” Wanneer men begrijpt wat alleen werkelijk, waardevol en blijvend is, zoekt men geen andere macht dan deze en verlangt geen andere stuwkracht. Alleen hierdoor wordt Gods wil gedaan, en Zijn gelijkenis wordt in stand gehouden. Dit moet altijd het enige voorbeeld zijn, de enige bron van inspiratie en macht. In dit één-zijn van God en de mens, dat door Jezus is geleefd en geleerd, dat door Mrs. Eddy is uitgelegd en onmiddellijk uitvoerbaar is gemaakt, vinden wij onszelf, maar niet als stervelingen; wij  treden het ware bewustzijn van de ware zelfheid binnen, de zelfheid, die door God in stand wordt gehouden en aangegeven. Jezus was gode-gelijkend, omdat in het gebed, in woord en in daad, hij voortdurend en consequent geen ander vaderschap erkende, geen ander zoonschap kende, dan de goddelijke. Door trouw waakzaam en standvastig te zijn aan de betekenis van het ware en zich af te keren van  het onware leren de mensen wat heerschappij betekent. Hun ervaring leert hun dat hun leven niet langer beheerst wordt door vrees en onzekerheid, maar door de hoedanigheden van Geest. Dit is de ‘goddelijke stuwkracht’, die de mensen de macht geeft om volmaaktheid te zoeken en daarna te demonstreren.

Geen opmerkingen: