dinsdag 24 februari 2015

Vredevorst

Vrede is een van de eigenschappen van Liefde, is dynamisch, ogenblikkelijk en onwankelbaar. Juist door zijn rust en stilte is vrede zo dynamisch. In Terugblik en Inblik blz. 88 zegt Mrs. Eddy: “Het Gemoed geeft het bewijs van zijn alomtegenwoordigheid en almacht; doch het Gemoed wentelt zich om een geestelijke spil en zijn macht komt aan het licht en zijn tegenwoordigheid doet zich gevoelen in eeuwige stilheid en onwankelbare Liefde.” Hier dan is de bron van die eeuwige onverbrekelijke vrede, die duurzamer is dan alle oorlogen, dan de verwoestingen van oorlogen. Ook al is een verlangen naar vrede een belangrijke factor, toch moet er meer dan een enkel verlangen in het hart van de mens zijn, wil er vrede in allerlei relaties, leden van een kerk, nationale raadzalen en internationale conferenties gehandhaafd kunnen worden. Het is belangrijk dat de mensen zich van een innerlijke vrede bewust zijn, een vrede die gegrond is op een geestelijk begrijpen van het goddelijk Beginsel, van de almachtige, onpartijdige goedheid van God. De vrede in het gemoed van de mensen is een dynamische macht om vrede in de wereld tot stand te brengen. De vrede in het gemoed van de “Vredevorst” stelde hem in staat tot de storm te zeggen: “Zwijg, wees stil . . . en het werd volkomen stil”.

Geen opmerkingen: