maandag 16 februari 2015

Gezondheid

Geest, God, is de ware bron van alle genezing die betrouwbaar en blijvend is. Er is geen bondgenootschap tussen Geest en de stof. Zij zijn tegenstellingen, die zich nooit vermengen. Toch openbaart de macht van Geest zich in de menselijke ervaring, in het vlees. Dit verstaan wij onder de activiteit van de Christus, die door Mrs. Eddy omschreven wordt als: “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 583). Het mag ons toeschijnen, dat vlees en bloed uit zichzelf werkzaam zijn en dat scheikundige processen genezing tot stand brengen, maar deze genezingsprocessen zijn slechts de nevenwerkingen van onze gedeeltelijke erkenning dat leven geheel geestelijk is. In Christian Science krijgen we een besef van wat gezondheid werkelijk is, een geestelijke eigenschap van Leven. En dit heeft een gunstige uitwerking op het lichaam. We verliezen het besef van ziekte en de genezing vindt plaats. Of we ons dit nu bewust zijn of niet, we kunnen allen door de Christus naar Geest, God reiken om ware gezondheid te vinden. Leven, God is in ons aller bewustzijn aanwezig. Zijn macht is een onweerstaanbare, geestelijke stuwkracht naar gezondheid, naar Leven.

Geen opmerkingen: