woensdag 11 februari 2015

Geestelijke mens

Bewustwording is een wedergeboorte. Job zegt (14:1): “De mens uit een vrouw geboren, is kort van dagen en zat van onrust.” Jezus toonde ons hoe wij daarentegen opnieuw geboren kunnen worden. Hij vergeleek de geestelijke mens met de wind: “Gij weet niet vanwaar hij komt en waar hij heengaat; alzo is eenieder die uit de Geest geboren is.” (Joh. 3:8) Wanneer wij over iemand denken in termen van geboren worden en sterven, of in termen van ik weet vanwaar hij komt en waar hij heen gaat, dan denken we aan de sterveling die “kort van dagen” is. Om vrij te zijn van het geloof aan de dood daarentegen moeten we in geestelijke termen denken. Christian Science openbaart ons de praktische aard van geestelijk denken. “Hetgeen uit de Geest geboren is, dat is Geest.” (Joh. 3:8) Iedere ervaring in ons leven kunnen we aangrijpen om ons denken te vergeestelijken, ons steeds meer bewust te worden van de substantie van Geest of God, Beginsel, Leven, Liefde, en om onszelf en onze vrienden te erkennen als ideeën of weerspiegelingen van het tijdloze zijn.

Geen opmerkingen: