dinsdag 13 januari 2015

Ware bewustzijn

Christian Science leert dat God volkomen goed is. Wij leren dat de mens in waarheid het volmaakte gevolg is van een volmaakte oorzaak. De mens is zonder zonde, tijdloos, onvermoeid, leeftijdloos, onveranderlijk en onsterfelijk. De mens is in werkelijkheid nooit stoffelijk geweest, hij is voor 100 procent geestelijk. En toch blijven wij jarenlang geloven dat wij nog altijd sterfelijk en stoffelijk zijn - tenminste voor een deel - misschien. Het is dit gedeeltelijk geloof in sterfelijkheid waardoor onze problemen zich vormen en niet weg willen gaan. Hoe kunnen we wij onszelf zien als voor 100 procent geestelijk? Door in te zien dat wij nooit in de stof geboren zijn, en dat het lichaam er misschien uitziet als een stoffelijk lichaam, maar dat is niet meer dan een vervalst beeld. Wat zich voordoet als uw stoffelijk lichaam en gemoed en karakter, is in feite uw identiteit zoals die gezien wordt vanuit een onvolmaakt standpunt - dat van de stoffelijke zinnen. En de stoffelijke zinnen hebben ons nooit de absolute waarheid verteld over wat dan ook. De stoffelijke zinnen zetten het koninkrijk Gods, of het ware heelal, om in een stoffelijke kosmos. En zij zetten de reine zonen en dochters van God om in zieke en zondige stervelingen. Door de mens en het heelal vanuit de geestelijke zin te bekijken - de enige ware zin - het bewustzijn van de Christus, niet omhoogwerkend naar de volmaaktheid, maar wetend dat u op dit ogenblik op het hoogtepunt van volmaaktheid bent, dan is dat het enige wat u werkelijk kunt weten, of zien, of voelen of zijn,  dat wat u van de Vader  te weten krijgt, de ware uitdrukking van Zijn eigen ware wezen. U kunt niets anders weten en niets anders voelen. Merk dan dat uw ware bewustzijn uitsluitend afweet van de dingen van God. Het kan van geen andere dingen iets afweten.

Geen opmerkingen: