zaterdag 10 januari 2015

Mentale mechanisme

In Miscellaneous Wrtings (blz. 354:15) schrijft Mrs. Eddy: “Wat meer genade, een gezuiverde beweegreden, enkele waarheden met tederheid verteld, een hart dat tot zachtheid gestemd is, een karakter dat getemd is, en een leven vol toewijding, zouden het mentale mechanisme weer behoorlijk doen functioneren en de beweging van lichaam en ziel weer in overeenstemming brengen met God.” Eeuwenlang hebben mensen geloofd - en de meesten geloven dat nog steeds - dat hun fysieke lichaam onafhankelijk werkt van hun denken. Maar Christian Science leert dat het menselijk lichaam en het menselijk gemoed een en hetzelfde zijn. Het menselijke lichaam is de uiterlijke manifestatie van het menselijk denken. Wij zouden kunnen zeggen dat het menselijke gemoed het ‘mentale mechanisme’ is dat direct het ‘fysieke mechanisme’ van het menselijk lichaam beheerst.  Enkele punten die nodig zijn om het mentale mechanisme behoorlijk te laten functioneren kunnen zijn 1) Wat meer genade - We kunnen meer geestelijke genade krijgen door elke dag onze gebeden tot geestelijker hoogten te verheffen. 2) Een gezuiverde beweegreden. - Analyseer je beweegreden en zuiver het van zelfzucht door God en je medemens te dienen. 3) Enkele met tederheid vertelde waarheden. - Geef geestelijke waarheden aan anderen door, zodat de ander geholpen wordt zoals je zelf erdoor geholpen bent. 4) Een hart dat tot zachtheid gestemd is. - Vervang wrok door een stroom van liefde. 5) Een karakter dat getemd is. - Bepaalde karaktertrekken verduisteren je ware identiteit als kind van God. Doe je best om deze karaktertrekken weg te werken. 6) Een leven vol toewijding. - Besteed meer tijd aan godsdienstige studie, aan werk voor de kerk en taken buiten de kerk. Naarmate  de Christus-eigenschappen in het denken uitgewerkt worden  komt harmonie tot uiting. Het mentale mechanisme functioneert dan harmonisch en het fysieke mechanisme past zich aan.

Geen opmerkingen: