donderdag 1 januari 2015

God rust in actie

Matt. 24: 12 “En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkoelen.”
Anders gezegd: ‘Het licht (=liefde) heeft weinig kracht als wij onze inspiratie laten varen en tevreden zijn met routine.” Waarom heeft voor een aantal van ons het licht zo weinig kracht? Waarom hebben enkelen van ons alle blijdschap verloren? Misschien zijn velen onder ons - jong en oud - afgedaald naar een bepaald niveau omdat wij tevreden waren met ons huidig begrip van God. Misschien hebben wij het tekort aan jaren of het verstrijken van jaren als excuus gebruikt om onze plichten te verzaken, en God en de medemens niet meer daadwerkelijk te dienen. Weet onze hemelse Vader wel iets van een oude dag, van verminderde energie of de moed laten zakken? Als God het kalm aan kon gaan doen, rust kon nemen, de actieve heerschappij over Zijn schepping kon laten varen, zou Zijn heelal tot stilstand komen. Het leerboek van Christian Science zegt: “God rust in actie.” (blz. 519). Omdat God, onze oorzaak, in actie rust, moeten ook wij, Zijn gevolg, rusten in actie. Als we deze stralende activiteit niet ten volle uitdragen, zien wij onszelf niet zoals God ons ziet. Hij ziet ons alleen als de tijdloze uitstraling van Zijn leeftijdsloze onsterfelijkheid. Daarom als wij onszelf op dit ogenblik beschouwen als stervelingen met steeds minder energie, zijn wij niet geïnspireerd. Dan zijn we eenvoudigweg niet wat de Vader ons maakte - Zijn voortdurende actieve zonen en dochters. We zijn “erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus,” verklaart Paulus. Maar wij kunnen deze erfenis nooit opeisen als wij onszelf als stervelingen blijven beschouwen - of als stervelingen die op weg zijn de onsterfelijkheid te veroveren.

Geen opmerkingen: