maandag 27 oktober 2014

Zeer Goed

Gen.1: "En God zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed." Op blz. 525 van Wetenschap en Gezondheid geeft Mrs. Eddy ons de volgende duidelijke verklaring: "Alles wat goed is of waarde heeft, is door God gemaakt. Alles wat waardeloos is of verderfelijk, is niet door Hem gemaakt en is dus onwerkelijk."

De mens is Gods uitdrukking; het is dus ons werk aan te tonen wat ons ware ik in Gods algeheel goede schepping is, door het goede, voor zover wij dit zien, tot uitdrukking te brengen. Dit betekent niet dat wij moeten worstelen om iets wat vaag en onmogelijk is, te verkrijgen, iets wat ver weg schijnt en wat God al of niet zenden kan om ons te genezen of te helpen. 
Ons werk is het goddelijk Beginsel te weerspiegelen, het is niet een hangen aan anderen door een foutieve droom van persoonlijkheid. Het houdt in, dat wij alles in toepassing brengen, wat wij leren en dat wij niet steunen op het begrijpen van een ander. In de eerste plaats is het van het hoogste belang, dat wij in ons leven alles beleven en alles tot uitdrukking brengen, wat wij tot nu toe begrepen hebben van de werkelijkheid van het zijn, en voortdurend ernstig streven om meer te leren begrijpen.

In Christian Science leren wij begrijpen wat God is, wat Zijn Koninkrijk en wat gerechtigheid is. Het is het opgeven van de foutieve geloofswijze in een eigen-ik, afgescheiden van God, een ik, dat slaagt of faalt, dat gezond of ziek, gelukkig of ongelukkig is, in plaats daarvan te gaan zien, dat het ware zijn de weerspiegeling of uitdrukking is van God.
Wanneer wij de  waarheden van het zijn in ons dagelijks leven leren toepassen, zullen wij ervaren, dat het niet mogelijk is te falen, dat er geen gebrek is aan het goede en geen teleurstelling, want de mens is de uiting van God, van de Vader.
En als wij bidden, dat onze ogen geopend mogen worden om het bestuur van Liefde te verstaan, zullen wij merken, dat wij vrij zijn om alles tot uitdrukking te brengen, wat "zeer goed" is, want zoals Mrs. Eddy zegt op blz. 489 van Wetenschap en Gezondheid: "Buiten de stoffelijke zin der dingen is alles harmonie."

Geen opmerkingen: