zaterdag 26 juli 2014

Next chat 29 juli 2014


Is your church too small?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 29, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
manya ann kaseroff-smith
Is church ever really about the numbers? Isn’t it actually about healing the sick, reforming the sinner, and even raising the dead? That’s how Jesus started his church, and he did it as just one person! His example shows us that church depends not on numbers, but on the spirituality of those who make up the church. Even if your church has just a handful of people, each member has something beyond value to cherish and to share with others: the power of spiritual healing through an understanding of God.
Bring your questions to this live chat with Christian Science practitioner and teacher Manya Ann Kaseroff-Smith from Los Altos, California, to explore the innate promise each one of us can bring to our churches, and how no church can ever truly be too small to heal as Jesus taught us to heal and to grow and prosper.
About Manya Ann Kaseroff-Smith: Manya was introduced to Christian Science through a kind neighbor who drove her and her sister to Sunday School every week. Ever inquisitive and curious about the healing practice of Christian Science, Manya engaged quickly and deeply with the principles of Christian Science. She took Primary class immediately after graduating Sunday School and began a part-time practice while she finished college and taught. After becoming Journal listed in 1982, Manya has dedicated her life to the full-time practice of Christian Science healing. Manya and her husband live in the San Francisco Bay area.

donderdag 24 juli 2014

Open your sails

Evan Mehlenbacher shares spiritual insight.

zaterdag 19 juli 2014

Heraut

Slechts één vijand?

van De Christian Science Heraut- - 6 februari 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 6 januari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.

Ja, maar één vijand. Hoewel hij erg kan lijken op een pestkop op school of het werk, de vervreemde echtgenoot, de ongeduldige bestuurder die je zojuist afsneed, de buurman wiens muziek ’s avonds laat of zijn schuttingtaal de harmonie van je huis verstoort, of op grotere schaal, een natie die de wapens opneemt tegen een andere of enkele van zijn machtigste wapens gebruikt om zijn eigen volk te knechten, toch komt het er uiteindelijk op neer dat er slechts één vijand is – het sterfelijk gemoed.
Lees meer>>>

donderdag 17 juli 2014

Yield to God

Mark Swinney from Albuquerque, New Mexico, USA. Listen to more lifts and watch a lecture by Mark.

dinsdag 15 juli 2014

Quote"Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God - een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde."
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift,
door Mary Baker Eddy,
p. 1:1

zondag 13 juli 2014

Next chat 15 juli 2014

Anger management? Or freedom from anger?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 15, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Dotty Davis
There are many techniques for managing anger and getting past those feelings, but what about a spiritual approach to life that will help you short-circuit anger permanently? Understanding the reality of God's love for you and for all people can change the way you see yourself, your friends, and neighbors. It can also transform the way you relate to others—even individuals you find difficult to live or work with.
If you'd like to know more about how prayer can help you gain freedom from anger, check out this chat with this experienced Christian Science healer.
About Dotty Davis: Dotty is a Christian Science practitioner living in Glendale, Arizona.

Heraut


Hond herstelt en kan weer blaffen

van De Christian Science Heraut- -10 Juni 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 3 maart 2014 editie van de Christian Science Sentinel.

Twee jaar geleden had ons gezin een beleving die leidde tot een duidelijker begrip van Gods tedere zorg voor al zijn schepselen. Onze hond, Leia, leek die vrijdagavond nog helemaal in orde, ofschoon we eerder die week wel hadden opgemerkt dat ze niet meer normaal blafte. Ze is een grote, oudere hond en haar nieuwe blafgeluid was tamelijk hoog en zwak. Op zaterdagmorgen hinkte ze en we legden een steunverband om haar voet om die te beschermen, al konden we niet zien dat er iets mis mee was. Ze bleef die dag binnen, hobbelde langzaam en hijgend van het ene plekje naar het andere. Ze at en dronk maar weinig.
Lees meer>>>

vrijdag 11 juli 2014

Quote1Tessalonicenzen 5:15-19, 22

dinsdag 8 juli 2014

Zwaartepunt

Waar leggen we het zwaartepunt van onze gedachten? Kiezen we elk moment in onze gedachten voor rechtvaardigheid in onze omgang met anderen, handhaven wij de morele wet scrupuleus, zijn we helemaal oprecht zowel in ons privéleven als in het zakenleven en hebben wij onze naaste lief als onszelf? Wij kunnen niet voor onszelf bepalen wat goed en wat slecht is, ONS LEVEN getuigt van ons standpunt. En dat standpunt is mee bepalend. Stel u eens voor dat iedereen leefde volgens de hoogste morele maatstaven. En dat dat weerspiegeld wordt in onze regeringen? Zijn wij verantwoordelijk voor ons land en voor de wereld? Net als Paulus in de Bijbel, spoort ook Mrs. Eddy aan: "Bid voor de welvaart van ons land en voor zijn overwinning in de strijd; dat rechtvaardigheid, genade en vrede steeds zijn regering mogen kenmerken en dat deze alle volken zullen besturen. Bid dat de goddelijke aanwezigheid zowel onze president en zij die belast zijn met de uitvoerende macht als onze nationale rechterlijke macht blijft leiden en zegenen, het congres wijsheid geven en onze natie met de rechterarm Zijner gerechtigheid steunen” (Christian Science versus Pantheism, blz. 14:11).

maandag 7 juli 2014

Geestelijke inspiratie

In de vroegste Bijbelgeschiedenis, in het hoofdstuk Exodus, werden de kinderen Israëls niet geregeerd door een koning of president die door het volk was benoemd, maar door geestelijke leiders. En zij gebruikten symbolen voor hun geestelijke vaardigheid. Die symbolen waren de ‘urim’ en de ‘tummim’ die zij op de borst droegen zodra zij in hun geestelijke functie Gods raad zochten. De ‘urim’ en de ‘tummim’ staan voor LICHT en VOLMAAKTHEID. Het waren deze kwaliteiten in het hart van de leider die  garandeerden dat de goddelijke hulp voor het welzijn van de natie verkregen werd. De idee dat leiderschap een goddelijk instituut is en Gods zegen heeft, is zo oud als de Bijbel zelf. Als de ‘urim’ en de ‘tummim’ aanwezig waren of licht gaven, was er duidelijk geestelijke leiding voor het volk. Ontbraken die dan was er geen sprake van enige vooruitgang. Via televisie en internet horen we vandaag de dag niet zo veel over de ‘urim’ en de ‘tummim’ van geestelijke inspiratie, geestelijke integriteit en besluitvaardigheid, maar hebben wij die nu niet even hard nodig bij het bestuur van een land? Kwaliteiten als geestelijk licht en volmaaktheid zijn in feite een andere naam voor de Christus.

zondag 6 juli 2014

Next chat 8 Juli 2014

Defending the rights of women

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 08, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Lindsey Taylor
Although women fill important positions in society, we still hear of the discrimination and oppression they sometimes face. What can be done to change this? Join Christian Science practitioner Lindsey Taylor as she answers questions on this topic in a live Sentinel chat.
Lindsay will share her insights into the rights of women that she has gleaned from reading the Bible and the writings of Mary Baker Eddy. In this hour, listeners can ask how to defend the rights of women. In this hour, listeners can ask how to defend the rights of women. Understanding the spiritual basis of true womanhood and manhood can help both men and women to fulfill their potential and live in mutual respect and safety, and thus see progress in the world.

Heraut

Waarom bidden we?

van De Christian Science Heraut- - 1 mei 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de mei 2014 editie van The Christian Science Journal.

Eén ding dat we absoluut niet moeten verwachten dat gebed zal doen, is de werkelijkheid veranderen. De Bijbel verklaart op tal van plaatsen dat God, het goede, de enige schepper is, en dat Zijn schepping daarom goed moet zijn – en niet alleen goed, maar volmaakt (zie Mattheus 5:48). Het heeft geen zin om te proberen volmaaktheid te veranderen, zelfs als we het zouden kunnen.
Lees meer>>>

donderdag 3 juli 2014

Poem

Answered prayer

From the May 2, 1994 issue of the Christian Science Sentinel
The family's all split up these days. Mom's gone, and Dad
just doesn't seem to care anymore—not really.
"FATHER-MOTHER GOD,"
It's lonely, and it's hard not to mean something to someone.
"LOVING ME,—"
My life is just a bad dream—sometimes it seems
like an unending nightmare!
"GUARD ME WHEN I SLEEP;"
Where do I go? What can I do?
"GUIDE MY LITTLE FEET"
Somewhere there must be harmony ... and peace.
"UP TO THEE."
Now, I see. In Your embrace we're always loved,
we're all Your children—together.
Note: The verses quoted are from a poem by Mary Baker Eddy, "Mother's New Year to the Little Children" (Miscellaneous Writings, p. 400).

woensdag 2 juli 2014

De weg

‘De weg’ waar Jezus het over heeft is ‘eng’ en ‘nauw’. Hij zegt: “Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng; en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden (Matth. 7:13,14). Alles wat de moeite waard is, vereist volledige toewijding, of een nauwe poort. Sport vraagt een strenge training en zelfdiscipline. Om een concertpianist te worden is eindeloos oefenen, oefenen en nog eens oefenen nodig. Ook voor ware Christelijkheid of geestelijk denken is oefening nodig, maar dat is geen zaak om rouwig over te zijn, integendeel, dat is vol vreugde en inspiratie en het geeft iets waar we wat aan hebben. Elke dag staan we opnieuw voor de keuze, nemen we de smalle en rechte weg, dan moeten we andere wegen links laten liggen. De meesten volgen de massa die zich op de brede en gemakkelijke baan voortbeweegt; het is de welbetreden weg en we hebben er nooit gebrek aan gezelschap. Er is zoveel dat ons afleidt van de enge en nauwe weg, die van ons voortdurende gehoorzaamheid vraagt aan het eerste gebod. Hoe brengen we de 'weg' in praktijk? Vergeet niet dat het een weg is van leiderschap in de hoogste betekenis, de weg van harmonie tussen mensen, de weg naar vooruitgang - het verlangen naar een geestelijker begrip van leven.