dinsdag 8 april 2014

Boodschap

Mary Baker Eddy begreep dat wat zij aan het ontdekken was precies beantwoordde aan de belofte van Jezus: “Nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, zal hij u in al de waarheid leiden …” (Joh. 16:12, 13). Ze wist ook dat het zoeken naar waarheid als een van de essentiële drijfveren in de mens niet eenvoudig was, omdat het zoveel argumenten in ons denken ontzenuwt en door de inherente weerstand tegen elke verandering, die zo oud is als de weg naar Rome. Als mensen voor het eerst in aanraking komen met dit boek “Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift” lopen de reacties nogal uiteen. Ik ken heel wat mensen die al lange tijd zoekende zijn naar de waarheid en die precies op het punt zijn aangeland waarop ze dit meteen herkennen en die zeggen: “Dit is precies waar ik al die jaren naar gezocht heb.” Anderen zijn niet zo van overtuigd dat ze alle woorden en begrippen wel kunnen begrijpen; maar ik heb iedereen altijd aangeraden om wat ze niet meteen begrijpen gewoon te laten gaan en het boek te laten spreken voor zover het ze wat te zeggen heeft. Sommige mensen nemen het boek wel aan maar hebben het punt nog niet bereikt waarop ze toe zijn aan de boodschap ervan. Een van mijn vriendinnen had het twee jaar lang in haar boekenkast staan waar ze het echt ontdekte, maar toen veranderde het dan ook haar hele wereld.

Geen opmerkingen: