woensdag 5 maart 2014

Weegschaal

Het nare van ons afvragen waarom de dingen soms zo moeizaam zijn is, dat het daardoor alleen maar langer duurt voor we ons bewust worden hoe volkomen God Alles is en hoe volkomen wij in werkelijkheid zijn. Als Daniël zich afgevraagd had waarom hij in de leeuwenkuil geworpen werd, dan was hij verslonden. Genees de gedachte die gelooft dat er lichamelijkheid bestaat en u geneest de ziekte die, naar men denkt, in dat lichamelijke is. Als de sterfelijke gedachte gehoor geeft aan de waarheid dat de mens Gods geestelijke beeld is, dan reageert daarop wat men denkt dat een fysiek lichaam is. De harmonie van de goddelijke Waarheid gaat altijd samen met gelijkvormigheid aan die goddelijke Waarheid. Het is belangrijk te weten dat, wat individueel goddelijk waar is, ook universeel goddelijk waar is. Het enige heelal is de alheid van het volmaakte Leven. De enige mentaliteit is de alheid van het goddelijk Gemoed. De alheid van Gemoed laat noch plaats, noch ruimte open voor een individueel sterfelijk Gemoed, noch voor een heelal van sterfelijke gemoederen. Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid, blz.445: “U maakt de goddelijke wet van genezing duister en van nul en gener waarde, wanneer u het menselijke met het goddelijke in de weegschaal legt, of in enige richting van denken de alomtegenwoordigheid en de almacht van God beperkt.”

Geen opmerkingen: