dinsdag 4 maart 2014

Oogst

Als we geloven dat er ergens gebrek is, dan geloven we dat God ergens in gebreke is ALLES te zijn. Christus Jezus maakte dit heel duidelijk toen hij zei: “Zegt gij niet: Het zijn nog vier maanden en dan komt de oogst? Zie, ik zeg u, heft uw ogen op en aanschouwt de landen, want zij zijn alreeds wit om te oogsten” (Joh. 4:35). Dat betekent: “Geloof niet dat Gods voorziening voor de mens moet wachten op een voorbijgaan van tijd, of een verandering in de stoffelijke toestanden. Hef uw begrip van de mens en het heelal uit boven het stoffelijke en beperkte tot het geestelijke en onbeperkte. Nu is God Alles. Nu is God goed. Nu is het goede alomtegenwoordig. Nu bezit u al het goede.” De goddelijke openbaring van Gods onbeperkte alheid, waarin de mens voor eeuwig besloten is, is een van de hoofdgedachten van Christian Science. In de volgende passage licht Mrs. Eddy dat toe: “Geheel gescheiden van deze sterfelijke droom, dit waandenkbeeld en drogbeeld van zinnen, komt de Christelijke Wetenschap om de mens te openbaren als Gods beeld, Zijn idee, die tezamen met Hem bestaat - God die alles geeft en de mens die alles heeft wat God geeft” (Miscellany blz. 5). Het is opmerkelijk dat Mrs. Eddy niet zegt: “de mens die alles krijgt”, maar “de mens die alles heeft.” Christian Science is de Wetenschap van het zijn, niet van het worden. Omdat God IS, HEEFT de mens.

Geen opmerkingen: