vrijdag 14 maart 2014

Evenwicht

Een starre houding, standvastigheid zonder soepelheid, gaat al te gemakkelijk over in een slecht humeur of vervalt in neerslachtigheid. Een soepele denkwijze daarentegen, die in evenwicht gehouden wordt door een vaste grond van gezonde opvattingen kan echter de tegenwerkende krachten zonder schade weerstaan. We hebben allemaal behoefte aan vastheid en soepelheid en ook aan een evenwicht van andere kwaliteiten, zoals kracht en zachtmoedigheid, gehoorzaamheid en vrijheid, rust en actie. Ook dienen onze mannelijke eigenschappen in evenwicht te zijn met onze vrouwelijke eigenschappen. Zo’n evenwicht is even noodzakelijk voor de structuur van ons leven als voor de structuur van een gebouw. Vastheid en soepelheid zijn  contrasterende eigenschappen die elkaar aanvullen en maken dat een bouwwerk drukkrachten en trekkrachten kan weerstaan. Evenals een vogel, om te vliegen, twee vleugels nodig heeft die elkaars tegenwicht vormen, zo hebben wij een evenwicht van eigenschappen nodig om compleet te zijn. Een vogel die een vleugel mist is aan de aarde gebonden. Zo is het ook in de menselijke ervaring. En een soepele denkwijze is zeker noodzakelijk in de verhoudingen tussen verschillende naties.

Geen opmerkingen: