donderdag 20 maart 2014

Evenredig

Wat is de aard van God? Christian Science openbaart dit in zeven synonieme termen: Ziel, Leven en Gemoed, Beginsel, Geest, Liefde en Waarheid. Deze termen hebben geen betrekking op zeven goden of op zeven delen van één God. Elk van deze synoniemen heeft betrekking op God als geheel, maar elk synoniem belicht een bepaald facet, dat wil zeggen zijn bepaalde hoedanigheden van de aard van de Godheid. Deze zijn “even sterk” of “in volmaakt evenwicht” in God, en zijn Zijn ontelbare hoedanigheden die tot uiting moeten komen in het volmaakte evenwicht van de werkelijke aard van de mens. Naarmate we dit volkomen evenwicht van God, dat tot uiting komt in onszelf zowel als in anderen, onderkennen, ervaren we het koninkrijk der hemelen op aarde. We gaan dan zien dat harmonie binnenin ons regeert, op dit ogenblik, hier en nu. We ondervinden een toenemend geestelijk evenwicht, dat heel ons leven bestuurt. Mrs. Eddy vat het als volgt samen: “De evenredig grote macht van God bracht nog een wondermooie stelling aan het licht: de mogelijkheid tot vervolmaking van de mens en de vestiging van het koninkrijk der hemelen op aarde.” (Wetenschap en Gezondheid pg. 110)

Geen opmerkingen: