maandag 24 maart 2014

Benaderingswijze

Veronderstel eens dat we voor het woord ‘openbaring” een wat minder Bijbelse term gebruiken, namelijk “inspiratie” of “intuïtie” of “dieper inzicht”. Veel intelligente mensen spannen zich in om door uitsluitend intellectueel te redeneren om achter de een of andere grote waarheid te komen. En dat zonder veel succes. Een bepaalde dosis aan intuïtie of inspiratie is voor de ontdekking zeker noodzakelijk. Dit geldt bijvoorbeeld  op het gebied van uitvindingen. Heel vaak heeft men een ingeving. Door inspiratie te combineren met logisch redeneren wordt een nieuw idee ontwikkeld tot een of ander nuttige uitvinding voor de mensen. Hoe kun je inspiratie vinden? Als Christian Scientist weet je dat een oplossing in gebed gezocht moet worden. God als uitgangspunt. God is Gemoed zowel als Ziel. Gemoed is de bron van op logische wijze redeneren, en Ziel is de oorsprong van spontaniteit en ingeving. Door het evenwicht van oorzaak en gevolg, God en de mens, kun je geen moment gescheiden zijn van de goddelijke hoedanigheden, omdat het werkelijk bestaan het gevolg van God is. Door met vastheid in de bekrachtiging van deze geestelijke waarheid te blijven en de soepelheid van een denkwijze die onmiddellijk reageert en open is om te ontvangen, vormen zich snel nieuwe gedachten en ideeën. Zo’n benaderingswijze resulteert in een veel betere  menselijke prestatie. We voorkomen hiermee ook dat we terechtkomen in onverzoenlijke tegenstrijdigheden, zoals het goede en het kwade, met elkaar in evenwicht proberen te brengen. Waar het om gaat is het evenwicht tussen positieve, uit God voortvloeiende kwaliteiten, die weliswaar verschillen, ja zelfs contrasteren, maar altijd elkaar aanvullen en nooit met elkaar in strijd zijn.

Geen opmerkingen: