zaterdag 15 februari 2014

Waarheid over onszelf

Christian Science toont ons hoe wij het menselijke beeld van onszelf kunnen vervangen door de Christelijke waarheid over onszelf. Hoe komt dat? Als we helderder zien dat God onze Vader is, onze Moeder is, de goddelijke oorsprong van ons wezen is, beseffen we ook duidelijker dat dit ook voor anderen geldt. Dit was wat Jezus zag en het hem mogelijk maakte om te genezen. En dat bepaalt hoe ook wij kunnen genezen. De waarheid van het geestelijk zijn scheen helder en rechtstreeks als het licht in het leven van Jezus, ons hoogste voorbeeld. Door de hele Bijbelse geschiedenis heen wordt dit licht op een of andere manier - maar altijd door enkelingen - in meerdere of mindere mate gezien. Zo bijvoorbeeld bij Abraham, Mozes, Elia en Paulus om slechts een paar namen te noemen. Het stelde hoge eisen aan ze. Ze werden genoodzaakt veel dat tot het persoonlijke en stoffelijke zelf behoorde op te geven. En toch werd van hen geëist iedere gave te gebruiken ten dienste van God. Dit gold ook voor Mary Baker Eddy. De ruwe ervaringen van het leven hadden haar alles ontnomen behalve dit ene - de onontbeerlijke bereidheid en openheid om deze nieuwe en volledige openbaring te ontvangen over de relatie van God en de mens. God moet begrepen worden als Alles-in-alles, als het oneindig goede. Dit als metafysische waarheid te erkennen is echter niet voldoende. Als het waar is, moeten daar hier en nu de bewijzen van gegeven kunnen worden. En dat is de reden waarom Christian Science op genezing aandringt als bewijs van de alheid van het goede.

Geen opmerkingen: