woensdag 5 februari 2014

Godheid

Als mensen zeggen dat ze niet in God geloven, bedoelen ze gewoonlijk dat het in deze tijd niet meer acceptabel is aan God te geloven als een of andere lichamelijke aanwezigheid ergens in het heelal. En daar hebben ze volkomen gelijk in. God is niet een soort bovenmenselijke ruimtevaarder. Volgens de omschrijving van Mrs. Eddy is God onlichamelijk, zonder stoffelijke aanwezigheid of vorm. Ze zegt dat God oneindig Gemoed is, goddelijk en oppermachtig. Het woordenboek definieert ‘goddelijk’ ongeveer als ‘alles-overheersend goed.’ God is oneindig Gemoed. Dat wil zeggen, intelligentie die niet beperkt wordt door denkprocessen van het menselijk brein, maar die uitdrukking vindt in heel de verscheidenheid van het heelal en de mens. God is Geest, precies het tegenovergestelde van al de beperkingen van een stoffelijk wezen. God is Ziel, de oorsprong van alle ware gevoel en waarneming. God is Beginsel, waarvan alle bestendigheid, wet en orde uitgaat. God is Leven, heel de levensessentie van de mens en het heelal. God is Waarheid, de feitelijkheid van alles. God is Liefde. Deze laatste omschrijving spreekt ons zo direct aan dat ons die meestal het eerst duidelijk wordt. Deze omschrijvingen van God geven een opvatting van de godheid weer die voor iedereen die erover nadenkt aanvaardbaar is. Zou geen van deze definities voor waar in aanmerking komen, dan zou niets van wat wij nu kennen een bestaansgrond hebben.

Geen opmerkingen: