dinsdag 25 februari 2014

Eeuwig bestaan

Toen Jezus eens sprak over Abraham, een Hebreeuwse aartsvader die volgens de geschiedenis 2000 jaar eerder leefde, zei hij: “Eer Abraham was, ben ik.” (Joh. 8:58). Jezus doelde hiermee natuurlijk niet op zijn stoffelijk lichaam. Hij sprak over zijn ware identiteit, de volkomen geestelijke mens. Ook Christian Science leert dat het individuele wezen van de mens reeds bestaat voordat een menselijk ik wordt gezien. In Wetenschap en Gezondheid lezen we op p.429: ”Als wij na de dood leven en onsterfelijk zijn, moeten wij voor onze geboorte hebben geleefd, want als Leven ooit een begin heeft gehad, moet het zelfs volgens de berekeningen der natuurwetenschap ook een eind hebben.” Als we het eeuwigdurend spiegelbeeld zijn van een eeuwigdurende God, hebben we altijd bestaan en zullen we ook altijd blijven bestaan. In Christian Science leren we dat het stoffelijke lichaam niet de ware identiteit van de mens weergeeft, maar er een vervalsing van is. Een nagemaakte euro kan er als een echte euro uitzien, maar de nagemaakte munt heeft geen enkele werkelijke waarde. Er bestaat echter geen tweeledigheid. Er kan niet een nabootsing van uzelf bestaan en tegelijkertijd uw ware zelf. Alleen uw ware zelf, dat door de grote bouwmeester is geschapen, kan bestaan en dit ware zelf is volmaakt en blijvend. Daar waar de mens zit die u schijnt te zijn, daar is de mens door God geschapen, uw werkelijke eigen ik. En dit werkelijke zelf heeft geen sterfelijke levensgeschiedenis, geen geschiedenis van verschijnen en verdwijnen, van geboren en wedergeboren worden, van ziekte of gebrek - maar wel een eeuwig bestaan in geestelijk zijn.

Geen opmerkingen: