donderdag 27 februari 2014

Beeld

De volle betekenis van  het geïnspireerde Bijbelverhaal over de werkelijke identiteit van de mens wordt in Christian Science geopenbaard; De Bijbelpassage luidt: “God schiep de mens naar zijn eigen beeld, naar het beeld Gods schiep Hij hem.” (Gen.1:27) Als we bedenken wat God werkelijk is, wat krijgen we dan een inzicht in de mens! Bedenk eens wat dat betekent! De mens is gemaakt naar Gods beeld! Er staat niet dat de mens een klein beetje op God lijkt, of dat hij eens het beeld van God zal worden. De mens is het beeld van God. Dat wil zeggen dat het beeld van onbeperkte Geest een onbeperkt beeld is. Het beeld van het alwetend Gemoed is alwetend beeld. Het beeld van het volmaakte Leven is een volmaakt beeld. Het beeld van de al-liefhebbende Liefde is een al-lievend beeld. Dit is de goddelijke Waarheid van alle identiteit, de uwe en die van iedereen, nu en voor altijd. Een geheel geestelijke God houdt niet alleen een geheel geestelijke mens in, maar ook een geheel geestelijk heelal. Dat betekent niet dat de stof of de stoffelijke wereld daardoor geestelijk worden, maar het vergeestelijkt de gedachte die gelooft, dat er stof of lichamelijkheid bestaat of dat er iets buiten God kan zijn of iets dat niet aan Hem gelijk is. Al wat men stoffelijk ziet is niet de grondslag voor het geestelijk ware. De alheid van het onzichtbare, goddelijke Beginsel van het bestaan kan niet door enige menselijke theorie van het bestaan verdeeld worden.

Geen opmerkingen: