maandag 6 januari 2014

Ware idee

Christian Science leert dat Jezus terecht geïdentificeerd wordt als Jezus de Christus of Christus Jezus. Geen enkele omstandigheid kon hem scheiden van de Christus. Hij is de mens, die op elk punt van zijn loopbaan de Christus het meest volledig vertegenwoordigde door God volkomen tot uitdrukking te brengen. Maar de Christus is meer dan een afzonderlijk menselijk wezen. De Christus is de ware idee van God, het goddelijk Leven, de goddelijke Waarheid en Liefde, van het goddelijk Gemoed en Geest, van alles wat God is of inhoudt; de ware idee van het heelal en de mens, weer overgebracht in Geest. Deze idee van het werkelijke zijn heeft altijd bestaan - lang voordat de mens Jezus op aarde kwam. Jezus zei met verwijzing naar de eeuwige Christus “Eer Abraham was, ben ik.” (Joh. 8:58) Het is deze eeuwige Christus, deze ware idee van God, die wij allemaal tot uitdrukking kunnen brengen. Als we dit doen, brengen we elk onderdeel van onze menselijke ervaring terug tot zijn geestelijke oorsprong. Stap voor stap leidt de Christus, Waarheid, ons naar de ontdekking van ons geestelijk heelal en ons geestelijk bestaan, onafhankelijk van de stof; ons bestaan als zonen en dochters van God. Als we dan ons uiterste best doen om de Christus tot  uitdrukking te brengen, zullen we de woorden van Jezus kunnen begrijpen en zijn genezingbrengend voorbeeld kunnen volgen.

Geen opmerkingen: