zondag 5 januari 2014

Voorbestemd

Christian Science leert dat God de mensen niet straft voor zonden, waartoe Hij ze zelf in staat stelde. Ik leerde, dat God het goddelijk Beginsel is, Leven, Waarheid en Liefde, de schepper van een volmaakt, geestelijk heelal, waarvan het stoffelijke alleen maar het omgekeerde is of op zijn best een symbool. Ik begon de mens niet langer te zien als een door gevaren omringde sterveling, in een stoffelijk lichaam dat hem soms plezier, maar veel vaker pijn of last bezorgde - maar ik begon de mens te zien als Gods geestelijk kind, voorbestemd om te genieten van al het goede, dat zijn hemelse Vader hem reeds geschonken heeft. Ik begon al gauw te begrijpen dat de werkelijke mens geestelijk en volmaakt is, dat de mens de onsterfelijke uitdrukking is van God, Geest en al Zijn eigenschappen, al het goede, tot uitdrukking brengt. Toen mijn gedachten steeds meer vervuld werden met het ware, geestelijke begrip van de mens en het heelal, veranderden mijn angstige, verdrietige gedachten in een gevoel van geluk en vertrouwen in de toekomst. Het leven leek niet meer de ene narigheid na de andere te zijn en zo verdwenen ook mijn nerveuze hoofdpijnen en ik voelde me vrij en gezond. Door de openbaring van Christian Science en het herleiden van de mens en het heelal in Geest, had ik het land achter de horizon gevonden waar alleen schoonheid en harmonie heersen. Dat wil zeggen ik vond het achter de horizon van een begrensde, stoffelijke manier van denken en leven, in de glorievolle dimensie van Geest.

Geen opmerkingen: