dinsdag 21 januari 2014

Volwassenheid

De geneeswijze van Jezus, zoals alles in Christian Science, is geenszins geheimzinnig, raadselachtig of bovennatuurlijk. Het tegendeel is juist het geval: deze geneeswijze is open, natuurlijk en ongecompliceerd. God wordt erkend als enige oorzaak en de mens, als een gevolg of uitvloeisel van God, wordt gezien als een geestelijk wezen, ondanks alles wat ons in strijd daarmee wordt geleerd. De mens is niet gedeeltelijk stoffelijk en gedeeltelijk geestelijk, maar is een volkomen geestelijk schepsel, de uitdrukking of emanatie van Geest, God. Daarom is genezing de correctie van ons denken, zodat  we gaan beseffen wat waar is omtrent onszelf. En die verbeterde gedachten laten het licht van Waarheid binnen, dat ons vrijmaakt. Vrij van wat? Vrij van de aangeleerde denkgewoonten die erop gericht schijnen te zijn ons ervan te overtuigen dat de mens althans voor een deel aan de stof gebonden is. Het is duidelijk dat als we de werkelijke, geestelijke mens willen ontdekken, we nog veel moeten afleren. Paulus schreef aan de de Christenen in Rome: “En wordt aan deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gemoed, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehaaglijke en volmaakte wil Gods is.” (Rom.12:2) Dit Bijbelvers wordt door J.B.Phillips als volgt weergegeven: “Laat de wereld om je heen je niet persen in de door haar gewenste vorm, maar laat God je gemoed opnieuw vormen van binnenuit, zodat je in de praktijk het bewijs kunt leveren dat wat God met je voorheeft, goed is, dat het aan al Zijn eisen voldoet en dat het je helpt het doel, namelijk ware volwassenheid te bereiken.”  (Rom.12:2 naar The New Testament in Modern English van J.B.Phillips).

Geen opmerkingen: