donderdag 23 januari 2014

Grondwaarheid

De leer van Jezus over de volkomen geestelijkheid van de mens was niet alleen maar een theorie. De leer was gegrond op een aantal wezenlijke feiten, die hij als wetten beschouwde en die zich ook onderling als wetten verhouden. Op die grondslag gaf hij de bewijzen dat zijn stellingen over God en de mens waar zijn. Zo’n verzameling van bewezen wetten noemen wij een wetenschap. Daarom noemde Mrs. Eddy haar ontdekking, die gebaseerd is op de leer van Christus Jezus, “Christian Science”, “De Christelijke Wetenschap”. Hier is slechts sprake van een eenvoudige erkenning van de feiten. De sleutel tot deze methode is gewoon te beseffen dat de mens geestelijk is - geheel en al geestelijk - de zoon van God in de meest volledige betekenis van deze woorden. Als we van deze grondwaarheid uitgaan komen er allerlei nieuwe mogelijkheden voor ons beschikbaar. We moeten onze oorspronkelijke identiteit ontdekken, onze onsterfelijkheid, onze oneindige intelligentie, onze geestelijke macht en schoonheid. Deze volledige ontdekking zal niet plotseling komen in een flits van begrijpen. Bij de meesten van ons gaat dit ontdekken geleidelijk, naarmate we, stap voor stap, steeds beter leren hoe we onze oude opvoeding - waarin we onszelf zien als een stoffelijk wezen - moeten afleggen en hoe we deze nieuwe identiteit, deze pas verworven ontdekking van de geestelijke mens, moeten aannemen. Maar doen we die stappen eenmaal, dan brengen ook wij deze ontdekkingen in praktijk door onszelf en anderen te genezen.

Geen opmerkingen: