zondag 12 januari 2014

Goddelijke werkzaamheid

Christian Science leert dat God het goddelijk, scheppende Beginsel is van het heelal en van de mens. Dit goddelijk Beginsel geeft aan zichzelf uitdrukking door te geven. Het geeft al het goede, zoals leven, harmonie, schoonheid, die geopenbaard worden in het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Deze goddelijke werkzaamheid van geven is Liefde, is de goddelijke Liefde. Maar hoe is deze Liefde? Wat houdt het in? Ze is anders dan menselijke liefde, die zelfzuchtig en beperkt is en zowel goed als kwaad, deugden als ondeugden inhoudt. Gods liefde is volmaakt en omdat ze volmaakt is kan ze geen kwaad bevatten. De goddelijke Liefde is de werking van het goede. En deze werking is het geestelijke heelal en de geestelijke mens. Dit is de enige werkelijkheid die er is. Alles wat afwijkt van deze reine, volmaakte, geestelijke activiteit van de goddelijke Liefde is een luchtspiegeling. Luchtspiegelingen die we in ons menselijk leven tegenkomen zijn gedachtelijke verschijnselen. Vaak denken we geluk, zekerheid en liefde te zien waar dat helemaal niet het geval is. Als moede en teleurgestelde reizigers van de ene luchtspiegeling naar de andere gehold te zijn, kunnen we ons terecht afvragen: Waarom gaat mijn hoop nooit in vervulling? Waarom stellen degenen van wie ik mijn geluk verwacht, me telkens teleur? Waarom geeft mijn werk me geen werkelijke zekerheid en voldoening, terwijl ik toch een goede positie heb? Waarom heeft niemand mij lief? Dergelijke vragen leiden er vaak toe dat we naar een werkelijker en geestelijker levenswijze gaan zoeken. Er kan alleen verandering komen wanneer we onze gevoelens, beweegredenen en genegenheden op een hoger plan brengen en stoppen met het najagen van de luchtspiegeling van menselijk geluk. We moeten meer vasthouden aan de werkelijke mens, de geestelijke mens, geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Door de goddelijke werkzaamheid verandert verbittering dan in vreugde, spanning in kalmte en de mens als kind van God komt aan het licht.

Geen opmerkingen: