vrijdag 24 januari 2014

Geestelijk zien

Als we om ons heen kijken zien we allerlei dingen, en misschien wel allerlei ongelukkige toestanden. Wat we willen zien is hoop - hoop op bevrijding, vrij zijn van ziekte en disharmonie. En wat als ons verteld wordt dat er niet alleen hoop is, maar dat die bevrijding hier en nu reeds aanwezig is? Hoe kunnen we hoop zien? Hoe kunnen we geluk zien? En hoe liefde? Met onze ogen zien we uiterlijke manifestaties van deze zaken. Het  z i e n  van ideeën en eigenschappen echter vraagt een onderscheidingsvermogen dat niet beperkt is tot onze ogen. En dan is het bovendien nog zo dat we niet alleen maar willen toekijken als bij een toneelstuk, maar we willen die ideeën ook zelf ervaren. Daarvoor moeten we het onderwerp van geestelijke visie uitdiepen. Deze ‘andere kijk’ hadden de Bijbelse profeten. Mrs. Eddy definieert in Wetenschap en Gezondheid op blz. 593 een profeet als volgt: “Een geestelijk ziener; het verdwijnen van de stoffelijke zin voor de bewuste feiten van geestelijke Waarheid.” Profetie is in feite geestelijk zien - een goddelijk inzicht. Hoe komt dat tot stand? De zon symboliseert God, de ene oneindige goddelijke Ziel. Het is Ziel of God, die ons in staat stelt de volkomenheid, de schoonheid en de individualiteit van ieder onderdeel van Zijn schepping te zien. De profeten uit bijbelse tijden verrichtten genezingen en deden veel goed, omdat zij deze waarheid onderscheidden. Maar ook heden ten dage worden tal van disharmonische situaties opgelost en wordt ziekte genezen door de toepassing van geestelijk inzicht.

Geen opmerkingen: