vrijdag 17 januari 2014

Activiteit van het goddelijk goede

Hoe kan je liefdevol tegenover iemand staan die je openlijk vijandig gezind is? Het leven van Mrs. Eddy geeft een antwoord op die vraag. Uit haar ervaringen kunnen we leren dat we uit onszelf niets kunnen doen, maar dat de activiteit van het goddelijk goede altijd zichzelf tot uitdrukking brengt. Als we dit erkennen, worden alle dingen mogelijk voor ons, omdat we dan niet zelf de dingen doen, maar die activiteit van het geestelijk goede, die zichzelf openbaart, aan het werk laten. Het is de intelligentie van het goddelijk goede, de kracht en het vermogen van het goddelijk goede dat in ieder onderdeel van ons leven aan het werk is. Het geestelijk inzicht van Mrs. Eddy stelde haar in staat in te zien dat Liefde het goddelijk Beginsel van het heelal is. Ze begreep dit zo goed dat daardoor liefhebben het doel van haar leven werd. Zelfs de scherpste aanvallen op haar werk konden die liefde niet tegenhouden of verminderen. In 1899 deed een van haar leerlingen, die haar niet begreep, een poging haar in het openbaar verdacht te maken en haar levenswerk te vernietigen. Als gewoonlijk steunde Mrs. Eddy door gebed geheel op God, de goddelijke Liefde. Ze realiseerde zich dat het grote hart van Liefde haar en elk van haar volgelingen omvatte en hen allen opriep tot de Christelijke plicht hun vijanden lief te hebben. Zij bad vol overgave dat de goddelijke Liefde iedereen de oneerlijkheid van deze situatie zou laten inzien. Kort daarna vond ze veel troost in een brief van haar trouwe leerlingen, die daarin schreven dat ze haar als hun lerares en Leidsvrouw erkenden en dankbaar waren voor haar onzelfzuchtig werk. Ze beloofden elkaar meer lief te hebben.

Geen opmerkingen: