zondag 29 december 2013

Volmaaktheid zien

God, die het scheppend, oorzakelijk, universeel Gemoed is, komt tot uitdrukking als de intelligentie en integriteit van de mens, zijn gevoel voor liefde en het goede, zijn gezondheid en nuttigheid, zijn geluk en veiligheid, zijn vermogens en mogelijkheden. Wanneer wij onszelf identificeren met dit Gemoed als de geestelijke volmaakte uitdrukking ervan, zullen we ons leven volledig benutten. Het in praktijk brengen van deze geestelijke benadering is buitengewoon interessant. En het is praktisch. Het helpt wanneer wij de mens zien in de ruimste zin van het woord, goed te zien als volmaakt door God geschapen, - m.a.w. de mens zien zoals hij werkelijk is. Mrs. Eddy omschrijft het als volgt in één van haar boeken: “De lens van de Wetenschap vergroot de goddelijke macht voor het oog van de mens; dan zien wij de alheid van Geest en dientengevolge de nietsheid van de stof.” (Message to The Mother Church for 1901, blz.12). Het wordt dan duidelijk dat de volmaakte mens die door God geschapen is, alleen maar volmaaktheid kan zien in de mens.

Geen opmerkingen: