vrijdag 13 december 2013

Verborgen vermogens

Hoe zou u de mensen om u heen beschrijven? Zeggen we bijvoorbeeld ze is “erg intelligent”. Of ”Hij heeft zoveel inzicht” of “Zij is zo’n warm iemand”. Dergelijke eigenschappen kunnen niet met meetinstrumenten worden geregistreerd. Maar daarom zijn ze niet minder “werkelijk”. De woorden “Ik mag hem graag” klinken ons gewoon toe. Maar als ik van iemand zou zeggen “Ik mag jou voor 84,7 procent” of “Ik respecteer  je 50 gram”, dan zou u mij waarschijnlijk raar aankijken. Deze dingen of eigenschappen zijn niet meetbaar en het is zelfs moeilijk ze concreet en objectief te omschrijven. En je kunt er ook niet zonder. Vanuit een fysiek standpunt alleen kunnen we onze werkelijke identiteit niet aan het licht brengen. We moeten diepgaander denken over de mens en niet stilstaan bij wat zich aan de oppervlakte voordoet. Mensen die we goed kennen lijken soms alledaags en oninteressant, totdat we ze gaan zien in het licht van warme appreciatie en begrip dat een terloopse, onverschillige blik te boven gaat. Dan zien we het goede in ze, hun verborgen vermogens en hun ware rijkdom. Pas wanneer wij aan de geestelijke eigenschappen van de mens beginnen te denken, die hij van nature bezit, kunnen we zien wat de mens in werkelijkheid is.

Geen opmerkingen: