donderdag 5 december 2013

Onverbrekelijke eenheid

Christus Jezus kwam om te bewijzen dat de mens Gods kind is. Hij maakte dat punt duidelijk aan degenen die hij genas. Bijvoorbeeld bij de genezing van de verlamde man was zijn eerste stap dat deze man zwaarbeladen was met schuldgevoelens - misschien zelfveroordeling. Jezus kwam niet om de mensen te veroordelen, maar om ze lief te hebben, om ze hun ware natuur te tonen als kinderen van God. De schriftgeleerden, begraven in de traditionele godgeleerdheid, betwistten Jezus’ autoriteit om zonden te vergeven. Hij antwoordde hierop met het genezen van de verlamming en de man te vertellen z’n bed op te nemen en naar huis te gaan. De man was bevrijd van zijn beperkingen en invaliditeit. Christus Jezus veranderde de gedachten van deze man over zichzelf en op deze wijze genas hij het lichaam. De mens naar Gods gelijkenis geschapen is geen zondaar, noch is hij onderworpen aan een wet van ziekte. Zulke dwalingen hebben geen macht het ware zelf van de mens te verbergen. De eeuwige Christus is ook nu aanwezig om ons op te wekken tot het besef van onze band met God, onze onverbrekelijke eenheid met onze goddelijke bron.

Geen opmerkingen: