maandag 16 december 2013

Manifestatie van God

“Het gaat er niet om hoe je redeneert”, zei een van mijn leraren eens, “maar van welke grondslag je uitgaat.” Waar het dus op aan komt, is dat we ons niet moeten laten verleiden van een verkeerde grondslag uit te redeneren en te geloven, dat de mens een fysiek of persoonlijk wezen is. In plaats daarvan moeten we de mens zien als goddelijke weerspiegeling of de belichaming van de geestelijke hoedanigheden van God - van Waarheid, Leven en Liefde. De mens is niet een combinatie van geestelijkheid en lichamelijkheid. Ziekte lijkt vaak zo’n frustrerend en onoverkomelijk probleem, als we in ons denken en handelen uitgaan van de verkeerde veronderstelling dat de mens stoffelijk is. Want deze veronderstelling zelf sluit de kern van alle moeilijkheden in zich. Verwerp deze grondslag - de gedachte dat de mens stoffelijk is - en u raakt de schadelijke gevolgen ervan kwijt, de mentale en lichamelijke moeilijkheden. We moeten vasthouden aan de juiste grondslag door te verklaren dat alle ware bestaan - het leven, de mens, zijn huis en gezin, zijn omgeving, mentaal is - de geestelijke volmaakte uitdrukking van een geestelijk volmaakt Gemoed. De lichamelijke, onvolmaakte verschijningsvorm van het bestaan is louter een verkeerd beeld dat vaste vorm heeft aangenomen. Met de geestelijke idee van het leven kunnen we dit verkeerde beeld corrigeren. Het komt allemaal neer op de noodzaak voor ieder van ons om overal de volmaakte mens of manifestatie van God te zien.

Geen opmerkingen: