dinsdag 31 december 2013

Hymn

Hymn 82
Arthur C. Ainger

God is working His purpose out
As year succeeds to year,
God is working His purpose out
And the time is drawing near;
Nearer and nearer draws the time,
The time that shall surely be,
When the earth shall be filled with
the glory of God
As the waters cover the sea.

God volvoert Zijn heilig plan,
Door jaar en door getij,
God volvoert Zijn heilig plan
En Zijn dag komt naderbij;
Nader en nader komt Zijn dag, 
De dag van genade en vreê,
Dat deze' aard zal vervuld zijn van de
   eere van God,
Als de waatren vullen de zee.

Geen opmerkingen: