dinsdag 3 december 2013

Goddelijk Ego

God is het goddelijk Beginsel van het heelal. God houdt zichzelf in stand, Hij is het eeuwig Zelfbestaan. Hij is zich alleen bewust van het goede, van Liefde, die geen haat kent. Hij is zich alleen bewust  van Leven dat geen dood kent. Hij is Alles in alles, en dit goddelijk Alles is oneindige Geest. Zijn schepping is geheel geestelijk. Het zelfbewustzijn van het goddelijk Ego is totaal zonder vrees, absoluut zeker van zichzelf, volkomen bevredigd. En dit zelfbewustzijn wordt door de ware mens weerspiegeld, als Gods beeld en gelijkenis - wordt weerspiegeld door uw werkelijke wezen. Zelfbewustheid wordt over het algemeen beschouwd als een slechte karaktereigenschap. Het hangt er echter van af over welk zelf we het hebben. Het ego dat stervelingen menen te hebben is onwaar, beperkt en vol vrees. Maar het goddelijk Ego is de “IK BEN”, dat het geestelijk heelal en de mens in volmaakte harmonie bestuurt. Het punt dat ons allemaal aangaat en waar we in de praktijk allemaal mee te maken hebben is: “Waar vereenzelvigen we ons mee? Met een stoffelijk, sterfelijk ego, of met het geestelijk, goddelijk Ego?”

Geen opmerkingen: