dinsdag 10 december 2013

De mens

Hoe kunnen wij in ons dagelijks leven de onafgebroken zorg van God ervaren? Daarvoor is het noodzakelijk dat we begrijpen dat God de goddelijke Liefde is en de mens Gods beeld en gelijkenis, Gods weerspiegeling. In Christian Science kennen we God als oneindige Liefde, eeuwige Waarheid, almachtig Leven. Hij is de enige scheppende macht, het ene Gemoed, en de mens is Zijn idee, Zijn uitdrukking. Deze hechte band tussen God en de mens moet begrepen worden, zodat we onszelf in het ware licht zien en ons erfdeel als de zonen en dochteren van God tot werkelijkheid maken. Soms zijn we geneigd te denken dat God daarboven is en dat wij hier beneden leven, dat God Geest is en dat de mens stoffelijk is. Het feit is echter dat er slechts één Wezen, één Ziel, één Leven, één intelligentie of Gemoed bestaat. De mens als de uitdrukking van God kan nooit afgezonderd worden van deze goddelijke éénheid, net zo min als een zonnestraal gescheiden kan worden van zijn bron, de zon. Voor een correcte, juiste opvatting van de mens moeten we een juist idee hebben van zijn bron of oorzaak, zijn oorsprong. We kunnen een nauwkeurige beschrijving van een zonnestraal alleen ontlenen van een beschrijving van de zon zelf. Zo begrijpen we dat de identiteit van de mens afkomstig is van de ene IK BEN, het enige Ego. De mens heeft geen ego buiten God. Dit betekent dat we eerst moeten weten wat God is, voordat we kunnen begrijpen wat en wie de mens is.

Geen opmerkingen: