maandag 9 december 2013

Aard van God

Iedere keer als we de aard van God duidelijker bewust worden, Zijn volmaaktheid, macht, harmonie en schoonheid, verdwijnt het verkeerde sterfelijke ego, of geloof in beperkingen en sterfelijkheid uit onze gedachten. Deze hogere gedachtestaat, dit goddelijk bewustzijn, resulteert natuurlijkerwijze in genezing. Het brengt de volkomenheid van het goddelijk Gemoed in onze menselijke ervaringen. Mrs. Eddy zegt in Miscellaneous Writings, blz. 185: “De zelfverzaking van alles dat de zogenaamde stoffelijke mens uitmaakt en de erkenning en verwerving van zijn geestelijke identiteit als kind van God, is de Wetenschap die de sluizen van de hemel opent, waaruit het goede ieder kanaal van het zijn binnenstroomt, stervelingen reinigt van alle onreinheid, alle lijden vernietigt, en het ware beeld en de ware gelijkenis laat zien.”

Geen opmerkingen: