maandag 18 november 2013

Uitdaging

“De liefde is niet afgunstig; de liefde handelt niet lichtvaardig, zij is niet opgeblazen; zij handelt niet ongeschikt” (1Kor.13:4). Jezus was de ootmoedigste man op aarde, maar tevens de machtigste. Voor de Christian Scientist is de eigenschap van ootmoedigheid van het grootste belang. Bereidheid naar Gods stem te luisteren en onze eigen menselijke opinies of eigendunk het zwijgen op te leggen, is altijd heilzaam. Als wij God erkennen als het enige Ego, en ons ware zelf als Zijn weerspiegeling, ligt de weg naar succes voor ons uitgestippeld. Ootmoedigheid als eigenschap van liefde verlost ons van ijdelheid en verwaandheid aan de ene kant, en van zelf-onderschatting en verlegenheid aan de andere. Succes is steeds afhankelijk van onze mogelijkheid het menselijk egoïsme opzij te zetten om aan God de mogelijkheid te laten Zijn volmaaktheid via ons tot uitdrukking te brengen. En wat dan volgt zouden we kunnen noemen “liefde die met het kwaad wordt geconfronteerd” - “[liefde] wordt niet verbitterd, denkt geen kwaad; verblijdt zich niet in de ongerechtigheid, maar verblijdt zich in de waarheid.” (1Kor. 13:5,6).  Dit is een aspect van liefde dat speciaal de Christian Scientist aanspreekt, die er altijd naar streeft, de uitingen die het kwaad tot realiteit zouden willen maken, te vervangen door een besef dat God Zijn ware en volmaakte beeld in de mens tot uitdrukking brengt. Dit aspect van de liefde verlost ons van veel menselijke tekortkomingen: van slecht humeur, van geroddel, van veroordeling en bittere kritiek en vele andere beklagenswaardige gemoedstoestanden. Ootmoedigheid is een eigenschap vol uitdagingen.

Geen opmerkingen: