zondag 10 november 2013

Heraut

De continuïteit van het goede

van De Christian Science Heraut- - 1 januari 2013
Christian Science Sentinel, 5.1.1937 
Wat het goddelijk Gemoed met zijn idee voorheeft, wat onze hemelse Vader voor Zijn kind bestemd heeft, is het goede dat zonder onderbreking voortgaat. Het goede ontvouwt zich eeuwig in onbeperkte mate, maar hoe weinig kennis heeft de mensheid hiervan! Als men optimaal gezond en succesvol is, is er de voortdurende suggestie dat deze goede situatie niet zo zal blijven, en als men in moeilijkheden zit, suggereert de dwaling dat de problemen nooit voorbij zullen gaan.

Geen opmerkingen: