donderdag 7 november 2013

Goddelijke Liefde

Mrs. Eddy spreekt van God als Moeder. Het moederschap van God is de bron van alle troost en zorg, is in feite Liefde zelf. In deze Liefde kan er onmogelijk zoiets bestaan als onverschilligheid, vooroordeel, of zelfzucht. Daar is alleen liefde, waardering, bewondering. De mens heeft maar één familielid, zijn altijd aanwezige vriend, zijn voortdurende metgezel, de goddelijke Liefde. Wij moeten ook de Bijbelomschrijving van God als de Grote Heelmeester erkennen, die eeuwigdurende gezondheid in Zijn Koninkrijk handhaaft. Geen ziekte of kwalen kunnen toegang vinden in het wezen van Liefde. Wetenschappelijk gebed eist van ons dat wij ons ware zelf en dat van ieder ander zien als het gevolg van de goddelijke Liefde, als een bewijs van Liefdes aanwezigheid, dat onder alle omstandigheden en in elk opzicht de eigenschappen van Liefde tot uitdrukking brengt, zonder een enkele liefdeloze of onaantrekkelijke eigenschap. U en ik kunnen als kinderen van Liefde evenmin van Liefde gescheiden worden of gebrek aan liefde hebben, als de goddelijke Liefde kan ophouden liefde te schenken of van het voorwerp van haar liefde beroofd worden. Als de bron zelf van liefde staat God borg voor de voorziening van alles wat met liefde te maken heeft. Er wordt een beroep op ons gedaan om de goddelijke Liefde in ons leven op de eerste plaats te zetten; om onszelf lief te hebben omdat we deel uitmaken van het plan van de goddelijke Liefde; en om de ware en liefdevolle identiteit van ieder ander aan te nemen. Dan zullen wij niet alleen zelf in vrede leven en liefde ontvangen, maar ook meehelpen om liefde en vrede te geven aan de gehele mensheid.

Geen opmerkingen: