dinsdag 19 november 2013

God met ons

1Kor. 13:13 - “En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de meeste van deze is de liefde.” Geloof en hoop vertegenwoordigen het menselijke dat uitreikt naar het goddelijke, maar Liefde is synoniem met God Zelf. Liefde is daarom zowel oorzaak als gevolg. ‘Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst liefgehad heeft.”  (1Joh. 4:19)  Naarmate het menselijk bewustzijn zich vult met de eigenschappen van de liefde begint dit het menselijke af te leggen voor het goddelijke en heeft de verlossing van de mensheid een begin gemaakt. Het bijzondere van liefde is dat zij door iedereen van elke leeftijd of positie of intellect gevoeld kan worden Liefde deelt zich onaflaatbaar aan anderen mee en doet steeds alles wegsmelten, wat niet aan haar gelijk is. Zij is Emmanuel, “God met ons”, en daarom is de Bijbel, die voor ons het begrip van de koninklijke wet van liefde ontsluit, het kostbaarste voorwerp in de wereld.

1 opmerking:

jm schipper zei

Serieus in dit verband is het grootschalig wetenschappelijke project STEP, “Study of the Therapeutic Effects of intercessory Prayer” geleid door cardioloog Prof. Herbert Benson, Harvard University en gepubliceerd in The American Heart Journal, 2006. Een dubbel blind, gerandomiseerd, placebo gecontroleerd, statistisch onderzoek naar de vraag of petitionair bidden een gunstig therapeutisch effect kan hebben waardoor minder complicaties optreden. De rekening $2.373.952 werd voldaan door de christelijke John Templeton Foundation. 1.802 patiënten die een hartoperatie moesten ondergaan werden in drie groepen gesplitst en verdeeld over zes ziekenhuizen. Voor groep I werd niet gebeden, voor groep II en III werd door gebedsgroepen van diverse religieuze huizen, intens en oprecht gebeden. Behandelende medici wisten van niks; uitsluitend groep III was op de hoogte. Na 10 jaar onderzoek: bidden heeft geen enkel effect. Uitzondering groep III: 8% meer complicaties! Prestatie stress, verklaarden de psychologen: ze wilden het juist beter doen.
Dit project werd vooraf gegaan door het kleinere Mantra II, The Lancet 2005, met een groep van 748 hartpatiënten. Ook toen al was het resultaat nihil. Vandaar het grootschalig opgezette STEP: elk wetenschapsresultaat moet herhaald bevestigd kunnen worden!

De Alwetende laat zich niet beetnemen, zul je afdingen. Maar Francis Galton (Fortnightly Review, 1872) onderzocht o.a. Engelse vorstenhuizen waar in duizenden volle kerken wekelijks voor veel geluk en een lang leven werd afgesmeekt. Het bleek dat ze statistisch een natuurlijke dood eerder op hun goud omrande bordjes kregen dan onderdanen in vergelijkbaar “goede doen”. Francis merkte nog fijntjes op dat als bidden inderdaad zou helpen een bidverplichting zeker in de polis van verzekeringen opgenomen zou worden.

Conclusie: Prima als je voor je naaste bidt. Het geeft je meditatief vast een goed gevoel, maar laat het hen nooit weten want al helpt bidden echt voor geen meter, schaden kan het wel degelijk!