vrijdag 22 november 2013

God is Geest

Het Beginsel van Christian Science is God; en Jezus leerde ons dat er een rein hart voor nodig is om Hem te zien. En een rein hart krijgen we slechts als de stoffelijke zin van het bestaan plaats maakt voor de geestelijke zin van het bestaan. God is Geest, zegt ons de Bijbel. En Mrs. Eddy brengt de absolute logica van Christian Science in deze verklaring tot uitdrukking: “Geest is God en de mens is Zijn beeld en gelijkenis. Daarom is de mens niet stoffelijk: hij is geestelijk” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 465). Deze verklaring is niet alleen een mooie theorie. Zij kan worden aangetoond. Als u hiervan uitgaat en ermee werkt kan zij genezing tot stand brengen. Waarom? Of liever hoe? Het vergeestelijkt ons denken; wat het gevolg is als we deze waarheid in ons dagelijks leven toepassen. Door ons geestelijk begrijpen in praktijk te brengen - een geestelijk begrijpen dat ervan uitgaat dat Geest, God is, de enige oorzaak en enige Schepper en dat daarom de schepping geestelijk moet zijn, worden onjuiste voorstellingen van zaken gecorrigeerd. Vanuit dit absolute gezichtspunt van Christian Science is er geen plaats voor het kwaad of voor onvolmaaktheid omdat God goed en volmaakt is, zoals Jezus heeft verklaard en gedemonstreerd.

Geen opmerkingen: