woensdag 20 november 2013

Christus' geboden

Uit liefde voor Jezus doen wij ons best goede discipelen te zijn. Maar soms schieten wij tekort - herkent u dat? Misschien voelen wij ons niet bij machte zijn voorbeeld te volgen en zijn geboden te gehoorzamen, vooral die zo uitdagende geboden: “Geneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt duivelen uit” (Matt.10:8). Kan het zijn dat we het gevoel hebben dat deze geboden alleen gericht waren tot de onmiddellijke discipelen van Jezus en niet voor ons? Jezus zei echter ook: “Die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerdere doen dan deze. Want ik ga henen tot mijn Vader” (Joh. 14:12). Wat zeggen wij tegen onszelf: “Nooit zou ik de werken kunnen doen die Jezus heeft gedaan en zeker geen grotere. En toch geloof ik dat hij de Heiland is. Maar hij werd door God gezonden. Hij bezat mogelijkheden die ik niet bezit en nooit zal bezitten. Hij liet er destijds zijn discipelen van profiteren. En daarom konden zij wonderen verrichten.” Christian Science verklaart echter dat een juist begrip van God en van de Christus, en niet bovennatuurlijke bekwaamheid, de basis vormt voor de geestelijke genezingen van Jezus. Op hun beurt kregen zijn discipelen dit juiste begrip slechts stukje bij beetje, en het was dit begrip dat hen in staat stelde duivelen uit te werpen en melaatsen te reinigen, ook nog nadat Jezus hen had verlaten. Christian Science laat zien dat de Christus niet beperkt is tot een menselijke persoonlijkheid, en dat ook nooit geweest is. De Christus is “zonder begin van dagen of einde des levens” ((Heb. 7:3).  Hij is de ware idee van God en de mens. De Christus, indien begrepen, kan ook in deze tijd nog gedemonstreerd worden door middel van het succesvol genezen van ziekte in al haar vormen.

Geen opmerkingen: