donderdag 21 november 2013

Christian Science

Christian Science is geen nieuwe vorm van Christendom. Zij is geen “bedachte” godsdienst. Zij is niet de bekrompen leer van een sekte. Zij is het Christendom van Jezus en zijn apostelen. Zij is de ontdekking en verklaring van het oorspronkelijke Christendom. De mens Jezus leerde met zijn helder begrip en feilloze toepassing aan de mensheid hoe zij Christus, de goddelijke idee, op aarde moesten demonstreren. Dit was de betekenis van zijn zending. Dit was wat hem tot de weg maakte.  Dit essentiële onderscheid had volstrekt niet tot gevolg, dat de unieke en onschatbare aard van ‘s Heilands loopbaan werd gekleineerd. Integendeel. Door dit onderscheid kreeg de grootsheid van zijn zelfverloochening, de verbluffende uitwerking van zijn voorbeeld veel meer betekenis. Jezus was de Heiland - inderdaad. Niet alleen omdat hij de verzoening was voor de zonden van de mens, maar omdat hij de mensheid het verheven bewijs had geleverd dat een juist begrip van God en de mens over het kwaad zegeviert door de nietsheid ervan te onthullen. Christus is noch mens, noch God. Christus is de Waarheid, die de geestelijke en goede aard van alle dingen aan het licht brengt en de leugens van de stof en van het kwaad ontmaskert. Deze Christus is werkzaam door alle eeuwen heen. Hij is de bron en de inhoud van een eeuwige Wetenschap, de Wetenschap van de Christus, Christian Science, die iedereen kan begrijpen en in praktijk brengen. Zo kunnen wij onze eigen zaligheid bewerken, door Jezus’ voorbeeld te volgen en zijn geboden te houden - al zijn geboden. Op deze manier openbaart God Zichzelf waarlijk aan ons en wordt het Woord vlees. Toepassing, op hoe kleine schaal ook, van de Wetenschap van Christus, een Wetenschap die genezing brengt, is daarom volkomen gerechtvaardigd en zelfs onmisbaar voor elk van Jezus’ discipelen.

Geen opmerkingen: