vrijdag 8 november 2013

Christelijke liefde

Christian Science levert haar eigen unieke bijdrage aan de Christelijke liefde. Terwijl deze Wetenschap alle goede eigenschappen waardeert die in dat woord liefde besloten liggen, leert zij ons dat de hoogste vorm van liefde, zoals die door Jezus zo volmaakt werd toegepast, is de mens te zien zoals God hem ziet. Wij kennen allemaal het warme gevoel dat ons bevangt als wij door anderen worden gewaardeerd - als wij door hen worden aangezien als iemand die zij kunnen liefhebben en respecteren. Maar hoger nog is de liefde die voortspruit uit een geestelijk standpunt, die de mens erkent als een kind van God, als iemand die als Gods uitdrukking van Zichzelf, alle goddelijke eigenschappen weerspiegelt. Dus proberen wij, als wij geconfronteerd worden met een weerzinwekkend menselijk beeld, te beseffen dat hetgeen ons zo tegenstaat slechts een masker is dat de volmaakte mens van Gods schepping vermomt. Op blz. 297 van Wetenschap en Gezondheid schrijft Mrs. Eddy: “Verkeerd geloof wordt door Waarheid vernietigd. Wijzig het getuigenis en datgene verdwijnt, wat tevoren werkelijkheid toescheen aan dit verkeerde geloof en het menselijk bewustzijn komt op een hoger peil.” Met andere woorden we moeten de mens zien zoals God hem ziet; volmaakt, als zoon van God, geliefd en gezegend.

Geen opmerkingen: