woensdag 16 oktober 2013

Onsterfelijkheid

De mensen streven in deze tijd naar onsterfelijkheid, zoals ze altijd gedaan hebben. Maar zoeken ze op de juiste manier? Over het algemeen denkt men dat onsterfelijkheid betekent een leven dat begint en dan nooit meer ophoudt - - een eindeloos stoffelijk leven. Maar een stoffelijk leven is een stervend leven. Vanaf het ogenblik van de geboorte begint het al de weg naar de dood af te leggen. Dat is niet het werkelijke leven waarover we spreken in Christian Science, het leven dat geheel goed en geestelijk is en dat voor altijd en eeuwig voortduurt. Werkelijk leven wordt niet in de stof gevonden, evenmin als intelligentie in de hersenen. Leven, werkelijk leven, is datgene wat IS, nu en voor altijd. En het leven van de mens, de ware mens, is de individuele uitdrukking van dit oneindige, goddelijke Leven, God. De mens is dus niet iets waardoor Leven tot uitdrukking gebracht wordt; de mens is die uitdrukking zelf. Christus Jezus zei: “En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, die Gij gezonden hebt” (Joh. 17:3). Door meer van God als Leven te weten, krijgen we een beter begrip van de ware mens, zoals die door Jezus Christus getoond werd.

Geen opmerkingen: