dinsdag 22 oktober 2013

Onsterfelijke geestelijke mens

“Alleen de onsterfelijke, geestelijke mens vertegenwoordigt de waarheid van de schepping” (Wetenschap en Gezondheid, blz.263). Wie is deze onsterfelijke geestelijke mens? De mens door God geschapen, kan geen stoffelijke mens zijn. Hersenen, beenderen, zenuwen, spieren, kunnen hem geen identiteit geven. De mens moet wel geestelijk zijn, omdat God Geest is. Deze identiteit begint niet in het embryo en verandert niet met de jaren. Zij kan niet ziek worden, in verval raken, of uitgeput zijn. De mens is de samengestelde idee van God (W&G blz.591). Hij brengt al Gods hoedanigheden tot uitdrukking - de orde en wetmatigheid van Beginsel; de wijsheid en intelligentie van Gemoed; de schoonheid en harmonie van Ziel; de onschendbaarheid en volkomenheid van Waarheid; de ongedwongen activiteit en onsterfelijkheid van Leven; de onvergankelijke, onbeperkte substantie van Geest. De mens is geliefd, heeft lief en is waard om lief te hebben omdat hij de uitdrukking van Liefde is. Al deze hoedanigheden worden individueel door ieder van ons tot uitdrukking gebracht. De werkelijke mens is zich zijn ware identiteit bewust. Omtrent zijn oorsprong, zijn plaats en zijn bestemming kan hij nooit in het duister tasten. Deze onsterfelijke geestelijke mens nu, bent u, op dit ogenblik. Dit is niet een toestand die we in de toekomst ééns moeten bereiken. het is de actuele en altijd durende identiteit van een ieder van ons.

Geen opmerkingen: