maandag 7 oktober 2013

Het goede

Het goede in het leven is het werkelijke en het enig werkelijke. Maar niet alles wat goed lijkt te zijn, is dat ook werkelijk. Soms lijkt het goed, maar is eigenlijk slecht. Wanneer we bijvoorbeeld meer eten dan nodig is, hebben we tijdelijk een plezierig gevoel, maar het eindresultaat is verkeerd, want we worden te dik! Wanneer we ons kwaad maken over een wegpiraat krijgen we een gevoel van verontwaardiging, dat alleszins gerechtvaardigd schijnt. Maar woede, al dan niet gerechtvaardigd, heeft een slechte uitwerking op ons; we kunnen er zelfs ziek van worden, of een neerslachtig of schuldig gevoel door krijgen. Het plezier van teveel eten of het toegeven aan boos worden is, al lijkt het soms goed, in werkelijkheid helemaal niet goed; hun schijnbare genoegen is niet duurzaam, dus niet werkelijk. Wanneer we het goede tot uitdrukking brengen dat God is, het goede dat geestelijk en eeuwig is, dan ervaren we het werkelijk duurzame goede. We blijven ons gelukkig en tevreden voelen. Dit goede stelt ons niet teleur. Het wordt niet gevolgd door narigheid of ziekte - is niet vermengd met verdriet, schuldgevoelens, angst of schaamte. Het brengt niet aan de één wat goeds en aan de ander ellende. Het is altijd goed en brengt alleen goed voort.

Geen opmerkingen: