donderdag 3 oktober 2013

Geestelijk gezind

Het hoogste peil van de geestelijke gezindheid van Jezus was altijd nog van praktische waarde voor degenen die op het laagste peil van stoffelijke gezindheid stonden. Hij gaf ons een duidelijke richtlijn hoe wij geestelijk gezind kunnen worden, toen hij zei: “Oordeel niet naar het aanzien, maar oordeel een rechtvaardig oordeel. (Joh. 7:24)” “Oordeel niet naar het aanzien.” Daarna gaf hij ons iets, waaraan we gelijkvormig moeten blijven - oordeel een rechtvaardig oordeel. De betekenis van het woord dat hier door “rechtvaardig” vertaald is, is eigenlijk “God-gelijk”; dus rechtvaardig oordelen betekent onze gedachten in overeenstemming te houden met wat God-gelijk is of wat goddelijk waar is over de mens. En alles wat goddelijk waar is over God en de mens, kan niet vastgesteld worden door wat we te zien krijgen van de stof en de fysieke wereld, net zo min als we de essentie van de muziek kunnen vaststellen door het zien van een piano. In plaats van te proberen een sterveling te zien als liefdevol of hatelijk, kijk naar de identiteit van de mens als onsterfelijk en geestelijk, het eeuwige beeld van Liefde met een hoofdletter. Christian Science is de Wetenschap van het zijn, niet van het worden.

Geen opmerkingen: