maandag 28 oktober 2013

Diep in de werkelijkheid

Een vriend van mij wilde er heel graag zeker van zijn dat echte geborgenheid bestond. Hij begreep de tegenstelling niet, die er is tussen wat hij enerzijds in de wereld zag aan ziekte, oorlog, corruptie, tragedies en anderzijds het volmaakte heelal Gods, waarover hij leerde in Christian Science. Op een dag maakte hij een bergtocht en zag toen iets heel merkwaardigs. De bergen, de wolkeloze hemel en de bomen weerspiegelden zich zo volmaakt in een meer, dat wanneer hij er een foto van zou hebben genomen, het moeilijk geweest zou zijn het echte landschap van de weerspiegeling te onderscheiden. Hij verlangde naar een wereld met net zo veel orde en schoonheid. Om te bewijzen dat zo’n wereld, indien toch aanwezig, in een oogwenk kon worden vernietigd, keilde hij vanaf de waterkant een steen over het wateroppervlak, waardoor de heldere weerspiegeling in een vaag warrig beeld veranderde. Snel knielde hij aan de waterkant en stak zijn gezicht onder water. Daar zag hij tot zijn vreugde en verbazing, onder de rimpelige oppervlakte weer de volmaakte weerspiegeling, ongehinderd door de beweging van het oppervlakte water. Een kenner van onderwater situaties zal hier zeggen dat het licht van boven weerspiegeld werd door een dieper liggende laag koud water. Deze ervaring was voor mijn vriend echter van veel verder strekkende betekenis. Hij herinnerde zich een regel uit Wetenschap en Gezondheid, blz.129: “Wij moeten diep in de werkelijkheid doordringen, in plaats van alleen de uiterlijke zin der dingen te aanvaarden.” Hij realiseerde zich een beetje wat echte geborgenheid betekent. Zij bestaat nooit in de ogenschijnlijke buitenkant, maar altijd in de dieper liggende geestelijke werkelijkheid. Zo is het ook wanneer ziekte onze gezondheid lijkt te verstoren, een oorlog land en volk verwoest en corruptie onschuldigen bedriegt. Zulke dingen zijn niet de feiten van het bestaan.

Geen opmerkingen: